De Deventer Dichter

Welkom! Op deze site vindt u  alle Deventer stadsgedichten en achtergrondinformatie over alle Deventer Dichters.

De Deventer Dichter becommentarieert bijzondere momenten in en rond om Deventer met poëzie. Iedere Deventer Dichter doet dat op geheel eigen wijze. Sinds 2005 wordt om de 2 jaar door een selectiecommissie een nieuwe Deventer Dichter gekozen, die voor 2 jaar het werk vervult. Het is de opdracht van de Deventer Dichter om belangrijke momenten, veranderingen en ontwikkelingen in en om Deventer vrij en naar eigen keuze te benoemen, uit te vergroten en ook te bekritiseren. De Deventer Dichter wordt gesteund door de gemeente Deventer.

We zijn op zoek naar de Deventer Dichter 2019-2021. Bekijk de vacature!

Lees hieronder het nieuwste gedicht en het laatste nieuws.
Nieuwste gedicht

de wetmatigheden van Viking

1e wetmatigheid van Viking:
naarmate online discussies langer duren
neemt de stelligheid
dat het geld voor de Viking
anders besteed zou moeten worden toe met 100%

2e wetmatigheid van Viking:
naarmate online discussies langer duren
menen mensen met 100% zekerheid te weten
dat wat er dan ook niet door de gemeente gedaan wordt
niet gedaan wordt om het geld voor de Viking op te hoesten

3e wetmatigheid van Viking:
ook al verandert men de Viking
vijfentwintig keer van naam
dan nog is het een kwestie van tijd
tot de voormalige Viking weer de Viking genoemd wordt

Het filmtheater van de achterzijde – foto Pieter Leeflang

Wibo: “Pieter en ik schrijven en fotograferen voor de Deventer Post elke maand wat ons bezighoudt aan de stad. Ik word een beetje moe van het Viking/Mimik-bashen online, en formuleerde deze wetmatigheden naar de wetmatigheid van Godwin.”Laatste nieuws

Gezocht: Deventer Dichter!

Deventer is een boekenstad van (inter)nationale faam. Daarbij past de aanstelling van een eigen dichter, telkens voor een periode van 2 jaar. Wij zijn nu op zoek naar de 8e Deventer Dichter. De Deventer Dichter laat zich inspireren door (actuele) gebeurtenissen in Deventer en probeert met zijn/haar gedichten lezers te raken. De Deventer Dichter is volledig onafhankelijk in de keuze van de onderwerpen, stijl en toonzetting.

Op zaterdag 3 augustus 2019 loopt de periode van de huidige Deventer Dichter af en wordt de nieuwe dichter tijdens het Tuinfeest aangesteld. Hij of zij ontvangt een (onkosten)vergoeding van € 4.000 per jaar (maar komt niet in dienst bij de gemeente Deventer). De gedichten van de nieuwe Deventer Dichter worden gepubliceerd.

Wie zoeken we?
Een kandidaat met overtuigende poëtische kwaliteiten en een sterke betrokkenheid bij het leven in de gemeente Deventer. De gedichten zijn toegankelijk genoeg om een breed publiek aan te spreken. De Deventer Dichter maakt minimaal 8 gedichten per jaar en speelt in op de actualiteit van belangrijke gebeurtenissen in Deventer op zijn/haar geheel eigen wijze. De kandidaat is inwoner van de gemeente Deventer.

Reageren?
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding bestaat uit 1 A4-tje, waarin u aangeeft hoe u invulling zou geven aan het uitvoeren van het dichterschap en uw zichtbaarheid als dichter van en in de gemeente Deventer. Uw aanmelding gaat vergezeld van een relevante CV en 3 eerder gemaakte en/of gepubliceerde gedichten, waarvan 1 van de gedichten over (de gemeente) Deventer gaat. Een selectiecommissie selecteert uit de kandidaten (in 1e instantie op basis van geanonimiseerde gedichten) de nieuwe Deventer Dichter 2019-2021. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om rechtstreeks kandidaten te benaderen.

Uw aanmelding moet uiterlijk vóór vrijdag 17 mei 2019 binnen zijn bij de gemeente. Dit kan via het e-mailadres a.termaat.bergisch@deventer.nl.