De Deventer Dichter

Welkom! Op deze site vindt u alle Deventer stadsgedichten en achtergrondinformatie over alle Deventer Dichters.

De Deventer Dichter becommentarieert bijzondere momenten in en rond om Deventer met poëzie. Iedere Deventer Dichter doet dat op geheel eigen wijze. Sinds 2005 wordt om de 2 jaar door een selectiecommissie een nieuwe Deventer Dichter gekozen, die voor 2 jaar het werk vervult. Het is de opdracht van de Deventer Dichter om belangrijke momenten, veranderingen en ontwikkelingen in en om Deventer vrij en naar eigen keuze te benoemen, uit te vergroten en ook te bekritiseren. De Deventer Dichter wordt gesteund door de gemeente Deventer.

Lees hieronder het nieuwste gedicht en het laatste nieuws.
Nieuwste gedicht

Na-bij

Hoe zou het zijn
als je met heel je wezen
taal bent
en jezelf laat lezen
een boodschap overbrengt
in dansend lijf en leden?

Wat als het aankomt op jouw cirkelen
op wat jij uitschrijft als je zweeft
in rechthoek of triangel
de geur die je afgeeft
hoe lang je linker voelspriet beeft
als dat de dagen zal voorzeggen
de tijd dat je nog leeft?

Alles wil nog,
verzamelen, behoeden, doorgeven
zomeren, zoemen, zinderen
alles kan nog net
grootbrengen, vechten voor, kinderen.

De bij
vast dichterbij dan wij
in het voorvoelen van gevolgen
pesticide, parkinson
voor hen geen woorden, krantenkoppen
maar vreemd ruikende velden, zwaarbeladen oorden
verteld in vorm van vleugelpunt -trilllend- een seconde
waar je de vaart moet breken en je vlucht moet stoppen

En wij
waar raakten we weg
vergaten we het verhaal
waar viel ons voelend lichaam uit de taal?

Het was in een zomer die in de verte nog leek op zinderen, kinderen
toen we opgingen in
een eenzaam potje honing op de bovenste plank, verstoft
herinnering aan ons paradijs
wij en ons eigen gewin.

Dit gedicht is gemaakt naar aanleiding van een gesprek met de Deventer stadsimker Frank Leenen, op het dak van het stadhuis. Hij plaatste daar een nieuw volk in de hoop op nieuwe aanwas, nadat 6 van zijn 8 bijenvolken dood zijn gegaan. Oorzaak waarschijnlijk een mix van weersomstandigheden – lees: klimaatverandering -, gebrek aan biodiversiteit en bijenziekte.Laatste nieuws

Woorden Zaaien

Unieke openlucht ruilbeurs voor iedereen!
Zaterdag 23 september 2023, tussen 11.00 en 14.00 uur buiten op pleintje voor bibliotheek.

Weet je nog een mooi, grappig, wonderlijk, hip, ouderwets woord? Een woord dat lollig klinkt, of een prachtige betekenis heeft? Een woord dat bewaard en gebruikt moet blijven?

Schrijf het hier op kaartje of groot vel en je krijgt er bloemenzaad voor terug! En ook nog in een prachtige vorm, op een bedje van geschept papier van de hand van kunstenaar Erwin Zijlstra. Noodzakelijker dan ooit: Meehelpen aan biodiversiteit in de natuur én biodiversiteit in de taal.

En ja! Jouw opgeschreven woord vindt een plek in De Deventer Waardevolle Woorden Lexicon van de Deventer Stadsdichter.

Dus: Breng een woord, stel een daad, zaai het zaad! (En vertel het verder.)


Bloemzaad op papier