De Deventer Dichter

Welkom! Op deze site vindt u alle Deventer stadsgedichten en achtergrondinformatie over alle Deventer Dichters.

De Deventer Dichter becommentarieert bijzondere momenten in en rond om Deventer met poëzie. Iedere Deventer Dichter doet dat op geheel eigen wijze. Sinds 2005 wordt om de 2 jaar door een selectiecommissie een nieuwe Deventer Dichter gekozen, die voor 2 jaar het werk vervult. Het is de opdracht van de Deventer Dichter om belangrijke momenten, veranderingen en ontwikkelingen in en om Deventer vrij en naar eigen keuze te benoemen, uit te vergroten en ook te bekritiseren. De Deventer Dichter wordt gesteund door de gemeente Deventer.

Lees hieronder het nieuwste gedicht en het laatste nieuws.
Nieuwste gedicht

De fanfare

1.
De lucht is licht, het licht is lucht
de stad ontwaakt, een diepe zucht
en ergens vanuit verte, vaag gerucht
’t is wel, ’t is niet, groeit groot, zwelt aan
wie kan dit loklied nog weerstaan
wie ‘t niet gelooft moet maar naar buiten lopen.

De fanfare, de fanfare
onze vensters gaan weer open!

2.
Het schip vaart uit, de was is schoon
de bruid verschijnt met veel vertoon
de zwaluw zwiert een juichend nieuw patroon
alles glimt en blinkt en blaakt
muziek die iedereen verstaat
haar melodie zal ons steeds verder dragen.

De fanfare, de fanfare
danst de nachten, plukt de dagen.

3.
Het circus komt, de kermis gaat
we gaan naar huis, het is al laat
de zomer sluimert, herfst spant nu haar draad
de stoel valt om, de wereld mist
de was wordt van de lijn gegrist
het tentdoek wappert zachtjes in de regen.

De fanfare, de fanfare
wandelt langzaam langs de wegen.

4.
Het is december en het vriest
de tuba hoest de trompet niest
wat oud wordt neemt stilzwijgend zijn verlies
we spelen binnen zoet verdriet
het korps schuwt dat register niet
en schenkt nog maar een glaasje oude klare.

De fanfare de fanfare
Mineur of majeur maar steeds de ware.

5.
Opa, oma, neef en nicht
zij kijken ons in het gezicht
van foto’s aan de wand voorbij de tijd
ze vuren ons vol verve aan
na winterslaap weer op te staan
kom op! trommelt mijn pa, mijn oom mijn tante.

De fanfare, de fanfare
Vivace, molto en andante.

6.
Er staat hier ook nog steeds een kast
vol loftrompet, besbas, altsax
te wachten op wie komt en moed opvat
dus blaas jezelf nieuw leven in
eenmaal van start, je krijgt wel zin
kom uit de kast, vier feest, wees meer dan meest!

De fanfare, de fanfare
bekend lied, terug van weggeweest.

7.
Het wordt weer lente, hazewind
er wappert vlag, er zingt een kind
wie is er die nu niet zijn grondtoon vindt
dus wie kan blazen, blaas maar mee
doe of je nooit iets anders deed
gooi alles wat je hebt er nu maar in!

De fanfare, de fanfare!
Een nieuw geluid, een nieuw begin.

Alied van der Meer maakte dit gedicht voor Deventer Actief, op het door hen gespeelde nummer ‘Halleluja’ van Leonard Cohen.

Onderstaand filmpje hoort bij het gedicht De fanfare.Laatste nieuws

15 maart ‘Dag van de Mooie Woorden’

Misschien komt u uw stem uitbrengen op het stadhuis of wandelt u met een broodje tussen de middag over het binnenplein. Dan wordt u mogelijk verrast door de Stadsdichter die u een heel andere keuze voorlegt. Niks niet politiek maar wel inspraak over onze levende moedertaal. Teruggebracht tot mooie woorden, lievelingswoorden, woorden die volgens u moeten blijven of best eens wat meer gebruikt morgen worden. Ik noem maar wat: Parlevinker, Kwispedoor, Opperdepop, of Fluks? Pieremachochel, Ratsmodee, waar zit em de Kruks? Zwenken of Kathedaaldenken? Oeps of Floeps? Slay of Oh wee? Skeer of Oudzeer? U mag het zeggen! En uw eigen woord van waarde aan de lijst toevoegen!


Woensdag 15 maart: van 11.00 tot 14.00 uur op het binnenplein van stadhuis Deventer (Burgemeestershofje).