15 maart ‘Dag van de Mooie Woorden’

Misschien komt u uw stem uitbrengen op het stadhuis of wandelt u met een broodje tussen de middag over het binnenplein. Dan wordt u mogelijk verrast door de Stadsdichter die u een heel andere keuze voorlegt. Niks niet politiek maar wel inspraak over onze levende moedertaal. Teruggebracht tot mooie woorden, lievelingswoorden, woorden die volgens u moeten blijven of best eens wat meer gebruikt morgen worden. Ik noem maar wat: Parlevinker, Kwispedoor, Opperdepop, of Fluks? Pieremachochel, Ratsmodee, waar zit em de Kruks? Zwenken of Kathedaaldenken? Oeps of Floeps? Slay of Oh wee? Skeer of Oudzeer? U mag het zeggen! En uw eigen woord van waarde aan de lijst toevoegen!


Woensdag 15 maart: van 11.00 tot 14.00 uur op het binnenplein van stadhuis Deventer (Burgemeestershofje).