Archeoloog

Liefst liet hij zichzelf begraven
in zijn ondergrondelijk bedrijf,
zich tot op het bot verrassen
door die verkoolde potscherf,
of dat verkoolde lijk.

Zijn kosmos is in kannen en kruiken,
met breukvlakken en beerputten bezaaid;
heel zijn leven ligt in scherven ─
hij zou niet anders kunnen,
niets anders willen erven.

Jos Paardekooper

Gedicht bij gelegenheid van het landelijke archeologencongres, dat op 8 en 9 november 2007 in de Deventer Schouwburg werd gehouden.