De enige echte!

Sinterklaas – hij is er weer!
Op zijn paard,
met zijn baard
en zijn rode tabberd aan
ziet hij aan de Kapjeswelle
duizend lieve kinderen staan.

Al zijn pieten brengt hij mee,
peperkoek
voor ’t bezoek
iedereen die juicht hoezee
als hij met zijn eigen stoomboot
aankomt over verre zee.

En wel juist op zijn verjaardag!
Nou, dat vindt
ieder kind
dubbel aardig van de Sint.
Daarom wordt hij in de Koekstad
nog het allermeest bemind.