De fanfare

1.
De lucht is licht, het licht is lucht
de stad ontwaakt, een diepe zucht
en ergens vanuit verte, vaag gerucht
’t is wel, ’t is niet, groeit groot, zwelt aan
wie kan dit loklied nog weerstaan
wie ‘t niet gelooft moet maar naar buiten lopen.

De fanfare, de fanfare
onze vensters gaan weer open!

2.
Het schip vaart uit, de was is schoon
de bruid verschijnt met veel vertoon
de zwaluw zwiert een juichend nieuw patroon
alles glimt en blinkt en blaakt
muziek die iedereen verstaat
haar melodie zal ons steeds verder dragen.

De fanfare, de fanfare
danst de nachten, plukt de dagen.

3.
Het circus komt, de kermis gaat
we gaan naar huis, het is al laat
de zomer sluimert, herfst spant nu haar draad
de stoel valt om, de wereld mist
de was wordt van de lijn gegrist
het tentdoek wappert zachtjes in de regen.

De fanfare, de fanfare
wandelt langzaam langs de wegen.

4.
Het is december en het vriest
de tuba hoest de trompet niest
wat oud wordt neemt stilzwijgend zijn verlies
we spelen binnen zoet verdriet
het korps schuwt dat register niet
en schenkt nog maar een glaasje oude klare.

De fanfare de fanfare
Mineur of majeur maar steeds de ware.

5.
Opa, oma, neef en nicht
zij kijken ons in het gezicht
van foto’s aan de wand voorbij de tijd
ze vuren ons vol verve aan
na winterslaap weer op te staan
kom op! trommelt mijn pa, mijn oom mijn tante.

De fanfare, de fanfare
Vivace, molto en andante.

6.
Er staat hier ook nog steeds een kast
vol loftrompet, besbas, altsax
te wachten op wie komt en moed opvat
dus blaas jezelf nieuw leven in
eenmaal van start, je krijgt wel zin
kom uit de kast, vier feest, wees meer dan meest!

De fanfare, de fanfare
bekend lied, terug van weggeweest.

7.
Het wordt weer lente, hazewind
er wappert vlag, er zingt een kind
wie is er die nu niet zijn grondtoon vindt
dus wie kan blazen, blaas maar mee
doe of je nooit iets anders deed
gooi alles wat je hebt er nu maar in!

De fanfare, de fanfare!
Een nieuw geluid, een nieuw begin.

Alied van der Meer maakte dit gedicht voor Deventer Actief, op het door hen gespeelde nummer ‘Halleluja’ van Leonard Cohen.

Onderstaand filmpje (6 minuten, 2 seconden) hoort bij het gedicht De fanfare.