Driemaal

Driemaal doop ik in klank mijn holle hand,
driemaal voedt na vloed het slib het land,
driemaal staan zon, maan en ziel in nauw verband.

Driemaal komt troost die ons ter hulpe schoot,
driemaal voel ‘k omarming die geluk in zich sloot,
driemaal staan wij hand-in-hand met leven en dood.

Driemaal wordt ’t afgemat gemoed verfrist,
driemaal de volle lei der werkweek schoongewist,
en driemaal weten wij dat de Schepper zich niet heeft vergist.

Herman Posthumus Meyjes
Deventer, 10 januari 2015
Opmerking:
Ter gelegenheid van het nieuwe begin van de zaterdagmiddagconcerten, in successievelijk de Bergkerk, de Broederenkerk en de Lebuïnuskerk