Gedichten


Toegevoegde waarde

De mens aan de zijlijn
immer klagend over de maatschappij
je zou wensen dat hij meer bijdroeg
dan alleen verbaal venijn
niets en niemand is goed genoeg

maar wat draagt de stadsdichter zelf bij
met het berijden van zijn stokpaarden,
wat is daarvan eigenlijk de toegevoegde waarde?
van zijn gedichten wordt kennelijk ook niemand blij

Sinterklaas, antisemiet, waardeloze dichter,
biedt kwaliteit die past bij zijn achternaam
de uitvreter, hypocriet en oplichter gebruikt
woorden die niemand snapt of juist te simpel zijn,
is een wandelende grap, heeft een ziek brein

luis in de pels of poëet,
wat is goed voor een stad,
inhoud, vorm, traditie of ambacht,
is er iemand die het weet?

heeft Deventer wel een stadsdichter nodig,
of is deze functie eigenlijk totaal overbodig?

 

© Lammert Voos


Tien procent

het nieuwe stadskantoor wordt  van iedere burger,

dat zei het gemeentebestuur terecht

een waarheid als een koe,  uiterst betrouwbaar in haar voorspelbaarheid

dat mag ook wel eens gezegd

want derivaten zijn risicovol en ondoorzichtig,

vraag de Grieken en Vestia, die waren

eerder daarmee onvoorzichtig

en een gift van tien procent stelt toch weinig voor

uw leven gaat met zo’n klein offer gewoon door

en wilde u toch al niet op dieet?

maar wat bedoelt u met de schijn tegen?

dit argument zal het gemeentebestuur zorgvuldig afwegen,

met deze gedachte, dit argument, zal het bestuur even zorgvuldig

haar r**t afvegen

 

© Lammert Voos


Defect kompas

giftig koperdamp leidt tot krankzinnigheid,

brons tot eeuwen onderontwikkelde hebzucht,

een schip is van een graf gestolen, de dader,

het glas van zijn kompas te zeer beduimeld om

helder te zien, draaft door op bezoedeld pad,

schendt het grote verdriet, roept meer daarvan op,

rijt oude wonden open en ontheiligt tranen, trapt nog eens

op de reeds broze harten, laat gekneusde graven

aangetast achter als stille getuigen van

verwond vertrouwen

© Lammert Voos


Luchtfietsen

Icarus ondervond al aan den
lijve, vooruitgang heeft een prijs,
want als UV en nucleaire straling
te sterk zijn, de lucht niet meer
te ademen valt, het licht definitief
is gedoofd, wie vliegt dan nog?

vechten tegen windmolens, daar
is een mooi boek over geschreven

© Lammert Voos


Schadenfreude

de man die driehoog woont aan het Pothoofd
legt glimlachend zijn verrekijker neer, maar meeuw noch stern
boven de rivier hebben zijn aandacht

het zijn de tegels op de kade, schots en scheef en verzakt,
de schepen die van hun trossen slaan aan de zinkende oever
en het zijn auto’s die uit koers raken door het golvend asfalt en
rakelings langs de hinkelende voetgangers scheren,

de volgende is misschien raak, denkt hij besmuikt maar hoopvol
en hij ziet, hij is immers een ziener, een man van kansen,
hij ziet mogelijkheden in onmacht en onbeholpenheid,
de schreeuw uit de onderbuik is hem nooit luid genoeg

de man die driehoog woont aan het Pothoofd
is letselschadeadvocaat, hij droomt iedere nacht
van een grotere woning

© Lammert Voos


Verweesd palet

Voor Hans Bosman, Deventer schilder (1958-2012)

een duizendmaal eerder ingeslagen weg,
de klinkers altijd eender op het eerste stuk
op onaangeraakt doek waarop wit niet
per definitie maagdelijk is

je tot fonkelende spleetjes toegeknepen ogen
bij een gulle lach, belangstellende concentratie
en ambachtelijke twijfel en zelfvertrouwen
in iedere aarzelende eerste lijn

de opzet van de vader, de zoon, de broer, de minnaar,
de liefdevolle intenties van de man op de fiets,
al die mooie kinderen die je hoopvol aanstaren
vanaf gulzige canvas

de perfectie van het imperfecte gevat met vaste hand,
tussen marterharen wimpers nu een bundel penselen
werkeloos rustend naast het verweesd palet,
in het stille atelier is het nog gister

© Lammert Voos


Adieu meester G.

dwalend tussen kraampjes, boeken bebladerend, ruiken en
proeven van zoveel gezichten en pagina’s en de ziel in het
verlangen naar die ene stem, duw je iedereen opzij; hij,
de meester, die zich met wapperende jaspanden naar zijn
lunch haast, daarna heeft hij nog een interview en hij
verkneukelt zich glimlachend reeds om de ondeugendheden
die hij straks zal orakelen, het plaatselijk journaille in
opperste verwarring achterlatend

dat is geweest

tussen de duizenden mensen is een leegte gevallen, daar
op het podium zal niemand meer mild glimlachend zijn
publiek aanschouwen, een gat, een donker gat, aan de tafel
waar gesigneerd wordt, op de boekenmarkt en in mijn hart
en geen drankovergoten nachtelijke audities meer, nooit meer
die kwajongenslach, de gespeelde norsheid, uw e-mails
doorspekt met kwinkslag; nimmer is een verscheiden poëet
massaler beweend en hier sta ik en ween machteloos mee

Adieu meester G.

© Lammert Voos


Oranjestorm

een voorjaarstorm doet vlaggetjes hysterisch
dansen aan de gevels en rode daken, de wind
rukt aan de vaantjes en de buizen van ontelbare
partytenten kreunen; de trouwe oranjefan
kreunt mee, achter de verhitte gezichten het
hondstrouwe gemoed in beroering door
zure oprispingen van vaderlandsliefde
en straks, zal het een overwinning zijn,
de auto’s toeterend door de straten trekken
of een verslagen stilte over de stad hangen,
een onweersbui rommelt in de maag van
de onversaagde voetbalman, zijn dat de
zenuwen of is het gewoon weer teveel bier?

© Lammert Voos


BOEM!

mensen in nood
geven signalen af,
verbaal of in gedrag,
geweld en diefstal
liggen voor de hand,
er zijn er voor minder
reeds in de bak beland
en je kunt de risico’s
aftellen op de vingers
van één hand

nog wel…

© Lammert Voos


Magere Hein in overall

onze noeste werker, altijd van zessen klaar
heeft zijn broodtrommeltje gesloten
het contract is afgelopen, de tijd is om,
hij werpt haastig nog eens de teerling,
moeder heeft de koffie bruin

staal buigt niet en kraakt en kreunt en groet
het donkere water, tart kranig de voorzienigheid

Russische roulette met voortrazende treinen,
spant toeval de haan, een kogel in de kamer,
weer geluk, de stad heeft al zijn bewoners nog,
geen nieuws voor de noodlotsraven
en de Styx blijft spiegelglad

de noeste werker in overall haalt de schouders op
vandaag had hij zijn kruit reeds elders verschoten

© Lammert Voos


Kranen

steelse voetstappen knerpen in het grind,
echoën in de marmeren stilte, getuigen
van wat nog niet vergeten is, in stilte
gadegeslagen door konijnen en een jagende
uil, een versteende engel

mannen met waterpomptangen, nekharen
recht overeind, het is de wind, slechts
de wind, een angstige oefening in duistere
zaken, gemak dient de mens, koper wordt
duur betaald

de tappunten gewond, water doorklieft
de donkere lucht, valt terug om tenslotte
in de bodem te zakken, onbereikbaar
voor de moeder die bloemen meenam
voor haar eeuwig slapende zoon

hebzucht en respect zijn altijd
vreemden voor elkaar geweest

© Lammert Voos


De volksvertegenwoordiger die even niet meedoet!

het Gesundes Volksempfinden komt even niet uit,
pas bij de volgende verkiezingen en dan maar hopen
dat het geheugen van de mondige burger stokt bij
het aanschouwen van de pracht en praal die jij hem
geschonken hebt, om ook je kinderen iets na te laten,

maar voor nu is de dubbele, of erger nog, de geheime
agenda de baas als het klootjesvolk zich uitspreekt
tegen jouw idee van Meedoen! bijstandstrekkers
kosten immers geld, en dat heb jij nodig voor het oppompen
van jouw ego, daar heb jij immers Rechtop!

dus verzin je even snel wat oneigenlijke argumenten,
smeert wat extra boter op je hoofd, wentel je jezelf
nog eens in je bestuurlijke arrogantie, want ze
hebben jou toch op het schild gehesen, want het volk zag,
net als jij, hoe briljant jij was, toen nam je het wel serieus

democratie betekent letterlijk dat het volk
de verstandigste mensen uit hun midden kiest
om hen te vertegenwoordigen, maar zo niet in Deventer,
daar krijgt het begrip ‘volksvertegenwoordiging’
een totaal nieuwe klank

© Lammert Voos


Prestige

de jeugd heeft de toekomst,
maar dan wel op straat, terug
naar de jaren tachtig, bezuinigen
op de menselijke maat, maar voor
prestige is er altijd geld genoeg

de snijdende oostenwind haalt
de zwervers binnen, maar hoe lang
bestaat deze zorg nog, de gemeente,
ooit artikel 12, nu armoedig qua
moraal, lege kantoorpanden genoeg

maar bestuurders, zien liever nieuwe
gevels ingevuld en toeristen komen toch
niet in de verpauperde wijken, zelfredzaamheid,
de buikriem aantrekken, het bekt beter
dan laat ze maar aan hun lot over
de ijssculpturen van Zwolle krijgen navolging

in onze stad, met bevroren zwervers op de trappen
van het nieuwe kantoor, bezuinigingen hebben
immers hun prijs en een nieuw stadskantoor ook,
maar waarschijnlijk vinden ambtenaren dat een

onredelijk vergelijk

© Lammert Voos


Hoogwater

in de lentegroene weilanden rond de stad,
het is toch al januari, zwanen als slordig opgezette
sneeuwbeelden grazend tegen gewoonte in,
terwijl op de dijken langs de rivier dagjesmensen
staren over de watervlakte, zwijgend in het besef
dat zij die niet beheersen en de ganzen vliegen
boven hun hoofd in perfecte V-vorm, noord-zuid,
het verloop steeds warriger nu lente, winter en
herfst in één seizoen tegelijk worden vervat;
zij worden niet meer bejaagd door dwangarbeiders
in Siberië, zijn ontsnapt en strijken neer in de
uiterwaarden en weilanden, waar de regelzucht
ze alsnog bejaagt; dieren en mensen onderdeel
van elkaar, de stad als eiland in de tijd, de zandzakken
op de kades symbool voor de vruchteloze pogingen tot
het bedwingen van de getijden en het water zal weer
dalen, in de bodem zakken, rusten bij het gebeente
in de voorouderlijke klei, tot ziens dan maar weer

© Lammert Voos


Gunfight at the A -one Corral

langs de A1 worden tribunes gebouwd voor de sensatiezoekers
die niet genoeg hebben aan internet, televisie,
Dickens of een steltenfestijn; u kunt
het niet zo gek bedenken en het
gebeurt in de stad, toch?

langs de A1 gebeurt het
de nieuwe markt, alles te koop
Poolse hoeren, dope, een wip in een camper,
belastingvrije sigaretten en drank,
gelukkig hebben we die ongein niet in de stad, toch?

langs de A1, onze eigen
O.K. Corral met shoot-outs
tussen de good guys en bad guys, razen
onze eigen geüniformeerde Dukes of Hazzard
op hun snelle setje wielen achter boeven aan
en voelt iedereen zich een stuk
veiliger in de stad, toch?

langs de A1, in de provincie
is alles ludiek, het platteland
een oase van rust, hier gebeurt nooit iets,
misdaad is van de randstad en de mensen
zijn hier rustig en tevree, dromen
zoete dromen

en de wereld gaat aan ons voorbij
op de A1, toch?

© Lammert Voos


Doorkijk

de holle ogen van vleselijke schande
staren duister en blind naar de
Wilhelminabrug en schreeuwen over
damesleed en mannendwang

de brug is de eeuwig zwijgende getuige
van rood beschenen dromen van welvaart,
wulps gehuld in zwart kant, de mannen
anoniem weggedoken in hun jaskraag

schielijk loerend vanuit een traag rijdende
auto of de stoep aan de overkant, waar de
armoede niet achter die ramen zit, maar
in het hoofd van de Neanderthalerman

de klant betaalt, de klant bepaalt, de klant
is koning en schlemiel tegelijk, de klant
is het armoedige gezicht van iedereen
zijn of haar gebrek aan integriteit

© Lammert Voos


Het rijk alleen

de ruimte is beperkt, in het hele land moet
worden gewerkt, maar economie is een oud
Haags woord, iets met vis die duur betaald
wordt, en alleen van de dood ben je altijd
verzekerd, er dient namelijk bezuinigd en
sociaal bekrompen,

de overalls en rubber laarzen verdwenen
uit het straatbeeld, de Hogeschool is verdwenen
en café De Heks staat ook in Madurodam;
de stad verandert, de stad loopt leeg, maar
de A1 en buitenwijken vol, onontkoombaar
wordt de stad geschrapt

behalve dan uit toeristengidsen en folders,
want verandering is van alle tijden,
maar wennen wordt het
wel

© Lammert Voos


Nooduitgang

Voor Raymond Westendorp
als het leven zuigt
en er geen andere weg meer is
dan de muur van de separeer
valt er dan nog iets te repareren
is lichamelijke integriteit dan
niet meer dan een vage wens?

als het leven zuigt
en er nog maar één uitgang overblijft,
dat begrepen die artsen
wel, doorbehandelen had geen
zin, maar wie geeft nou toe dat
er soms geen antwoorden zijn

zit dan de oplossing besloten
in zwijggeld, hoewel die urn
of marmeren steen zijn eigen
verhaal vertelt, dat verhaal
van een jonge man en zijn
drang tot zelfvernietiging

als het leven zuigt, oordeel
dan niet, want over deze
getuigenis van een sterke
wil schieten woorden, wetten
en daden ernstig tekort, er was
geen uitgang meer, behalve

© Lammert Voos

Vandaag 3 november stond het trieste verhaal van Raymond Westendorp in de Volkskrant. In een rapport rijst een beeld van ziekenhuisartsen van het Deventer ziekenhuis die geen trek hebben in een lastige onberekenbare man. Raymond wilde dood en had zich in een separeercel hard en gericht laten vallen. Hij bleek hier hersenletsel bij te hebben opgelopen, maar een neuroloog besliste hem niet te op te nemen: Raymond zijn veiligheid zou niet te garanderen zijn. Hij raakte in de GGZ-instelling in coma en overleed zes dagen later. Een verhaal over de onmacht van zowel hulpverleners als patiënt.


Licht

naar boven, langs de Lebuïnus over de
would be boulevard snellen auto’s die
elkaar beschijnen met koplampen, skyline is
geen Deventer woord, toeristen treuzelen met hun
gidsjes in de binnenstad en schemering bestaat niet,
vrolijke helle ballonen boven de promenades
verhelderen koopzucht

schittering langs de rivier, aan de kade
een opgeknapte rijnaak, twee rondvaartboten
en een pont, schilderachtig onder de ronde
toren en ziet u rechts van u de Wilhelminabrug,
uitbundig fonkelend in het donkere water,
de stroom: zou die er ook nog zijn
voor onze nazaten?

© Lammert Voos


Tas

Annie hou jij m’n tassie effe vast,
en hou hem ook even wijd open dan,
want onbehagen en angst maakt geen onderscheid,
we zijn allen even verdacht
in de ogen van de middenstand
ieder mens als potentiële crimineel
we maken geen onderscheid tussen zwart en blank,
ongeschoren of glad kinnetje,
we zijn voor iedereen even bang,
echt voor iedere klant
controle is het toverwoord,
over uw en mijn portemonnee,
maar vooral die van de supermarkthouder,
we zijn nu eindelijk definitief in het tijdperk
van big brother beland
binnenkort worden onze kinderen
op de kleuterschool bij binnenkomst
al op wapenbezit gescand,
jong beginnen is het credo,
wantrouwen nestelt zich immers gemakkelijk
in plooibaar kinderverstand
© Lammert Voos (oktober 2011)