Kerstnacht

Een moeder die een kind ter wereld bracht,
een ster die wijzen leidde door de nacht;
de jonge vader staat wat half verloren
bij de geboorte die hij niet had verwacht.

Een paar herders staan er wat schaapachtig bij
en voegen zich onwennig in de rei
met een lam, dat is uitverkoren
in plaats van reukwaar, goud of specerij.

‘Hier is de wijsheid ongeacht:
hier geldt geen adel, staat noch pracht.
Al wie door ootmoed wordt herboren
is van het hemelse geslacht.’

Jos Paardekooper
De slotstrofe is ontleend aan de ‘Rei van edelingen’ uit het tweede bedrijf van Vondels Gysbrecht.