Kringloop

Stel je bent een boom
en iemand beslist dat je weg moet, dood moet
omdat je niet in het straatbeeld past.
Zou je dan nog boom willen zijn?

Stel dat je een mens bent in de maand mei
die moet beslissen over deze boom vol blad
‘t is is mei, hij ziet er goed uit
Zou je dan niet wat groter willen zijn
verder willen denken dan je eigen rapport
tekening
plan
beeld
tijd
mei?
Zeg maar: wat meer generatie-overstijgend
wat meer seizoen-overlevend
zeg maar zoiets als een boom?

Compleet met blad, bloesem, schaduw, geur, koelte
kastanjes en herinneringen van eronder
Zou je dat willen?

Stel, je bent dan dus die boom…
enz.

Deze tekst maakte Alied van der Meer ten gunste van de bomen en voor degenen die moeten beslissen over hun lot. Voorgelezen door loco-stadsdichter Marieke Hagemans bij Actie op 10 mei 2023 op de Nieuwe Markt.