Nieuwjaarsdag 2023

Deze dag

til haar omhoog, bekijk haar van dichtbij
hou haar vast met eigen handen
zoen haar op haar zachte hoofd
al komt ze voort uit vorig jaar
zij kent geen toen, ooit en voorbij
zij is de eerste, zij is wáár.

Deze dag
we plaatsen haar als vlag, tussen vergeten dagen
we noemen haar stilzwijgend: die in ons gelooft.

De mist ligt op de velden als nog maar een week geleden, het water komt uit dezelfde kraan, het brood uit dezelfde zak, we openen en dichten gaten zoals we alle dagen deden.

Maar deze dag
kent ander licht, ze ruikt naar zon
ze lijkt op sneeuw, ze is een dag van vergezicht
ze gaat ons voor met nieuwe zinnen
wakker geworden, dapper geworden
slaan we een bladzij om, gaan aan een nieuw verhaal beginnen.

Evenveel honden met klitten in hun vacht, staar in hun ogen uitgelaten door hun bazen in de nacht, evenveel armoede onder koude bruggen, evenveel schatten in de grond, onder zwaar werk gekromde ruggen, maar deze dag is ’t onderscheid: een meisje dat je plotsklaps ziet zoals ze ook kan zijn, een jongen met een lief gebaar, onopgemerkte mogelijkheid.

Hoeveel mensen die nog steeds niet weten, want hóe in vredesnaam, zich wentelend in winterslaap om alles te vergeten, hoeveel rotte stronken ook, op het omgewoelde veld, we hebben over heel de wereld tóch naar haar afgeteld, we willen het proberen, we willen waaien, met haar mee.

Deze dag
een uitgekomen madelief op vele lagen oude aarde
een open plek in een stil bos en argeloos daarin een ree.

Zij is de eerste dag van meer
dagen om net zo waar te worden
als we winnen, als we wagen

als we durven.

Dit gedicht is op Nieuwjaarsdag uitgedeeld en voorgelezen aan bezoekers en voorbijgangers op het Grote Kerkhof in Deventer.