Stadsgedicht over Vriendschap

Het was lekker koud buiten, maar de zon scheen en vele Deventenaren van alle leeftijden hielpen mee aan het schrijven van het Stadsgedicht over Vriendschap. Het enthousiasme én de inhoud waren zonder meer hartverwarmend. Met dank aan schrijfassistent Marieke Hagemans!

Onderstaand filmpje laat de opbrengst zien van het gezamenlijk schrijven van het Stadsgedicht over Vriendschap. We zien een lange strook papier, met daarop dichtregels.

Alied van der Meer bij een stand. Er staat een man met een kind voor haar. Alied schrijft iets op een groot papier.
Marieke Hagemans schrijft iets op een groot vel papier. Er staan mensen bij haar stand, die geanimeerd aan het praten zijn.
Marieke Hagemans praat en heeft lol met een jongen, die voor haar stand staat. Ondertussen schrijft Marieke iets op een groot vel papier.