Vers water (een watervers)

Veel Deventer bouwsels zijn ouder
dan deze toren van J. Mulock Houwer,
zonder welke we nog zouden lijden
onder voorvaderlijke harpijen.
Maar sinds zijn verscholen bestaan
komt het water ginds schoon uit de kraan.
Zo is ons leven – ieder mag het horen –
torenhoog schoner dan immer tevoren.

Homo sapiens, aqua vitens.

Jos Paardekooper

Tijdens de ‘Deventer Dag van het Park’ (zondag 25 mei 2008) werd het initiatief om te komen tot een ‘gedichtenpad’ in het Nieuwe Plantsoen aan de openbaarheid prijsgegeven. Langs dat gedichtenpad zullen t.z.t. gedichten van Deventer stadsdichters worden geplaatst. Bij gelegenheid van dit initiatief las  de huidige stadsdichter dit gedicht voor over de in het Nieuwe Plantsoen gelegen watertoren.
Deze toren was ontworpen door de toenmalige stadsarchitect J.A. Mulock Houwer, en werd in 1893 op de Klinkenbelt, een buiten de stad gelegen terrein, gebouwd en in dienst genomen. Aanvankelijk stond de watertoren overigens niet zo verscholen, want pas in 1914 werd het Nieuwe Plantsoen aangelegd, een ontwerp van parkarchitect L.A. Springer. Daarna duurde het nog enige tientallen jaren voordat de 50 m hoge toren vanuit de stad grotendeels aan het zicht onttrokken was.