Wedloop

Ach oorlog – zet er vrede tegenover:
Een missie die misschien nooit raakt volbracht
Maar waar we toe in staat gebleken zijn
Met bijna bovenmenselijke kracht

De bloemen staan zich lieflijk te verdringen
En vechten om een restje zonneschijn
In hoe een kat zich aan zijn prooi tegoed doet
Is zichtbaar wat ook wij ten diepste zijn

Wie kijkt naar de beschaving, naar de wereld
De mens en zijn ontstaansgeschiedenis 
Ziet dat die hele choreografie
In wezen toch een wapenwedloop is

Een zaak van eten of gegeten worden
Zo ging het en zo zal het blijven gaan
Dit is een wereld waarin zelfs geliefden
Elkaar nog naar het leven kunnen staan

Als je bedenkt dat dit het fundament is
We nooit van deze blauwdruk zijn bevrijd
Is vrede – toch nog driekwart eeuw bewaard –
Dan niet een indrukwekkend wapenfeit?