Woorden Zaaien

Unieke openlucht ruilbeurs voor iedereen!
Zaterdag 23 september 2023, tussen 11.00 en 14.00 uur buiten op pleintje voor bibliotheek.

Weet je nog een mooi, grappig, wonderlijk, hip, ouderwets woord? Een woord dat lollig klinkt, of een prachtige betekenis heeft? Een woord dat bewaard en gebruikt moet blijven?

Schrijf het hier op kaartje of groot vel en je krijgt er bloemenzaad voor terug! En ook nog in een prachtige vorm, op een bedje van geschept papier van de hand van kunstenaar Erwin Zijlstra. Noodzakelijker dan ooit: Meehelpen aan biodiversiteit in de natuur én biodiversiteit in de taal.

En ja! Jouw opgeschreven woord vindt een plek in De Deventer Waardevolle Woorden Lexicon van de Deventer Stadsdichter.

Dus: Breng een woord, stel een daad, zaai het zaad! (En vertel het verder.)


Bloemzaad op papier