Workshops poëzie en songwriting op Etty Hillesum lyceum

Deze maand ben ik gevraagd om workshops te geven op het Etty Hillesum lyceum en wel op de locaties Het Vlier en Het Stormink. Lesgeven doe ik al een tijdje, zowel privé als op Middelbare Scholen, maar een school in Deventer was nieuw voor me. Bij beide locaties werd me gevraagd te vertellen over het Deventer Dichterschap en schrijven in het algemeen. Ik betrok er muziek bij en gaf de leerlingen associatie oefeningen waaronder het in gedachten nemen van een voorwerp in het lokaal om daar vervolgens in 5 minuten tijd alles over op te schrijven wat je je maar kunt bedenken en daarbij al je zintuigen te betrekken. Dit, om de leerlingen in contact te brengen met een vrije manier van schrijven en ze te doen inzien dat het er niet om gaat dat alles wat uit je pen komt goed moet zijn. Er moet al zoveel op school. De gedachte dat het goed moet zijn wat je gaat maken kan het schrijf proces enorm blokkeren.

Aan de hand van filmpjes van o.a. de Jeugd van Tegenwoordig liet ik zien hoe dicht rap en poëzie bij elkaar kunnen liggen en op welke manier tekst in kan worden gezet bij muziek, omdat ik het belangrijk vind dat jongeren bij poëzie niet alleen aan “iets heel moeilijks” denken en hoop het dichter naar ze toe te brengen. Het was mooi om te zien hoeveel talent er in de leerlingen schuilt en hoezeer hun eigen kijk op de wereld voor het voetlicht kan komen wanneer ze niet gehinderd worden door angst of perfectionisme. Een van de leerlingen had als voorwerp een flesje water gekozen en stak hierop van wal over de oceaansoep, overbevissing en waterschaarste in sommige delen van de wereld. Met veel plezier kijk ik terug.
Leerlingen, bedankt!